news

Meer polarisatie door nieuwe coronamaatregelen.

Mocht het tot invoering van 2G komen in Nederland, dan zijn verdere verharding en polarisatie in de Nederlandse samenleving het gevolg, verwacht socioloog Jochem Tolsma. "Dat kan bijvoorbeeld tot geweld leiden.” […]